Piškotki in zasebnost

S ciljem izboljšanja in lažjega brskanja po spletnih straneh uporabljamo piškotke za spremljanje obiskanosti.

Več informacij si preberite na strani Piškotki.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.

Ne strinjam seStrinjam se

Novosti

S nama u školskoj godini 2023./2024.

Dječji vrtići / škole

Svi vrtići , koji žele sudjelovati u projektu, mogu ispuniti prijavnicu.

Roditelji

Želite da i vaše dijete sudjeluje u međunarodnom projektu? Projekt »Pomahajmo v svet«

predstavite odgojiteljici ili stupite u kontakt s nama. Potruditi ćemo se da i vaš vrtić sljedeću školsku godinu mahne u svijet.

KOČA PRI ČAROVNICI - Dežela pravljic in domišljije - Olimje

Novosti

RAZVOJ POŠTIVANJA ZAŠTITE PRIRODNOG OKOLIŠA KROZ PROJEKT „SAY HELLO TO THE WORLD“

15.1.2020. 9:18:15

Rad prikazuje važnost razvoja osjetljivosti kod djece za brigu i zaštitu okoliša, način na koji djeca najbolje uče i tko ima najveći utjecaj kod njih na stvaranje ljubavi prema prirodi i njenoj zaštiti.

Prikazuje se kako je projekt „Say Hello to the World“ proveden u našoj skupini kao aktivni projekt vezan uz zaštitu prirode i održivi razvoj te kroz koje smo aktivnosti s djecom stvarali ekološki osjetljivu djecu koja će postati odgovorni građani i sudjelovati u zaštiti svog okoliša.

U prvom dijelu rada govori se o sudjelovanju naše skupine u projektu „Say Hello to the World“.

Središnji dio rada navodi naše ciljeve koje pokušavamo ostvariti samim sudjelovanjem u navedenom projektu.

U završnom dijelu rada navedene su same aktivnosti koje smo provodili u našoj skupini s djecom, roditeljima, užom i širom zajednicom.

Zaključkom je dan osvrt na cijeli rad.

 

Svako dijete i svaki čovjek svojim postojanjem ima pravo na čist i zdrav okoliš koji nam omogućuje skladan rast i razvoj. Možemo navesti da je ovo temeljno pravo djeci zagarantirano u samoj Konvenciji o pravima djeteta, pa obzirom na navedeno, mi u našoj odgojnoj skupini, kao i u cijelom vrtiću, nastojimo potaknuti stvaranje i razvijanje dječje osjetljivosti za zaštitu i očuvanje prirode i okoliša.                           

Utjecaj na djetetovu svijest o poštivanju prirode i okoliša imaju u najvećem dijelu, ako ne i isključivo, odrasli ljudi koji su djeci model iz kojeg djeca preuzimaju obrasce ponašanja te po čijim modelima ponašanja ona uče. Djeca, uz neposredan i osobni dodir s ljepotom i raznolikošću prirode, uče koliko je neophodno poštivati, štititi i očuvati prirodu i svoj okoliš te tako i neposredno stvaraju u sebi ljubav i poštovanje prema navedenim vrijednostima.

Uključivanje u projekt „Say Hello to the World“, kao i ciljevi koje smo postavili prilikom rada na istome, nadovezalo se na projekt osvješćivanja djece vezano uz njihovo pravo na zdrav okoliš, koje se aktivno provodi i „živi“ u našoj skupini već nekoliko godina.

Možemo reći da međusobnim ispreplitanjem samog projekta „Say Hello to the World“ te osvješćivanjem djece o njihovom pravu na zdrav okoliš, stvaramo ekološki osjetljivu djecu koja će razviti ljubav prema sebi, drugima, kao i prema prirodi, a nastavno na navedeno, da će odrastanjem postati građani koji će ravnopravno sudjelovati u stvaranju sretnog života, kako sebi, tako i drugima.

Naša odgojna skupina „Žirafe“ već drugu godinu zaredom sudjeluje u projektu „Say Hello to the World“. Prve godine našeg sudjelovanja u projektu, naša odgojna skupina bila je povezana i surađivala je s predškolskom skupinom „Drevinukai“ iz Litve, kad je unutar naše predškolske skupine „Žirafe“ tada u istom projektu sudjelovalo 24 djece, starosti od tri do sedam godina.

Ove godine naša nova prijateljska skupina s kojom surađujemo dolazi iz Poljske.

Ciljevi koje naša skupina postavlja sebi u sklopu sudjelovanja u projektu su:

-          U neposrednoj interakciji i suživotu s prirodom i okolinom, a osiguravanjem različitih doživljaja i iskustava kroz poticajno okruženje, razvijemo kod djece osjećaj pripadnosti i ljubavi prema bogatstvu prirodnog svijeta te osjećaj koji će ih potaknuti na njegovu zaštitu.          

-          Razvijanje pozitivne slike djeteta o sebi kao i upoznavanje užega i širega društvenog, prirodnog i kulturnog okruženja te upoznavanje međukulturalnih i drugih razlika.

-          Razvijanje  kreativnosti, stvaralaštva, ali i korištenje stečenih znanja iz različitih područja razvoja.

-          Povezivanje djece iz različitih država i stvaranje novih prijateljstava, učenje stranih riječi i jezika, ali i predstavljanje svog jezika drugima.                          

Kako je jedan od važnijih ciljeva projekta razvijanje pozitivne slike djeteta o sebi, tako smo i mi kroz „prvi prst“ osigurali poticaje i aktivnosti kako bi osvijestili kod djece njihovu ulogu u zaštiti okoliša. Izradili smo spremnike za odvajanje otpada (plastične boce, papir i baterije), kako bi djeca svakodnevno mogla odvajati navedeni otpad.

Odvajanjem plastičnih čepova uključili smo se u humanitarnu akciju Udruge djece oboljele od leukemije i limfoma – „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“.

Stari papir iskoristili smo za recikliranje te smo od njega izradili papir za čestitke koje smo slali našim prijateljima u Litvu.

 

Djeca su spoznala kako mogu pomoći sami sebi, svom prijatelju, životinjama, svom gradu i prirodi.

Uz „drugi prst“ upoznavali smo obitelji djece te smo aktivno uključivali roditelje u aktivnosti grupe i osvješćivali ih u pogledu važnosti odgovornog ponašanja prema prirodi i okolišu u svakodnevici izvan vrtića.

 

Kroz aktivnosti vezane uz „treći prst“ i upoznavanje našeg vrtića, uredili smo naše vrtićko dvorište (povrtnjak i cvjetnjak) kako bi djeci pružili prirodno okruženje u kojem će boraviti, koje će potaknuti sva njihova osjetila i njihov potencijal za istraživanje, igru i učenje u prirodi. U ovu akciju uređenja vrta i cvjetnjaka uključili smo roditelje kroz eko radionicu.

 

U cilju produbljivanja i proširenja suradnje s roditeljima organizirali smo posjet zoološkom vrtu kao zajednički izlet djece, roditelja i nas odgojitelja. Cilj nam je bio zajedničko druženje, otkrivanje novih znanja o određenim životinjama, te pronalaženje idealnog staništa za našu simboličku Žirafu. Pozivnicu za druženje djeca su sama izradila u obliku zagonetne karte s tajnim mjestom okupljanja. U suradnji s djelatnicima zoološkog vrta pronašli smo idealno mjesto za našu žirafu pored nastambe lavova.

Na danima otvorenih vrata našeg vrtića pripremile smo radionicu izrade 3D makete grada Zagreba. U izradi naše makete sudjelovalo je mnoštvo djece i roditelja.

 

Naš vrtić „Bukovac“ nalazi se u neposrednoj blizini parka Maksimir, pa smo u suradnji s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu dobili različite plakate, brošure i knjige, uz koje smo upoznali zelenu oazu koja je vrlo važna za stanovnike našega grada Zagreba. Naučili smo i da je park Maksimir dom mnogim različitim biljkama, životinjama i gljivama te da ga stoga treba čuvati i zaštititi.

 

Organizirali smo radionicu u gradskoj knjižnici „August Cesarec“ za djecu naše skupine i posjetitelje knjižnice, s temom „Grad Zagreb“ te smo na toj radionici izradili maketu našega grada od starog papira i prirodnog materijala.

 

Obilježili smo i Dan planete Zemlje radionicom u gradskoj knjižnici „Selčina“, pod nazivom „Za ljepši i čišći grad Zagreb“ gdje smo izrađivali edukativne slikovnice s eko porukama.

 

U sklopu „petog prsta“ upoznali smo djecu pomoću zemljopisnih karata, atlasa, brošura i letaka te časopisa s našom državom Hrvatskom.

Djeca su prepoznala važnost šuma, zelenih površina, raznolikost biljnog i životinjskog svijeta te izmjenjivala svoje doživljaje s različitih putovanja iz svih dijelova Hrvatske.

Zbog dobne granice nismo bili u mogućnosti posjetiti neke od nacionalnih parkova pa smo organizirali gostovanje roditelja (suradnika časopisa Hrvatske šume) koji nam je uz video prikaz i svoje fotografije prezentirao neke od najljepših nacionalnih parkova prirode u Hrvatskoj.

Djeca su potom, kroz svoje likovne radove, predočila svoj doživljaj ljepote naše zemlje.  

 

Kroz ovaj projekt „Say Hello to the World“ povećali smo svijest kod djece o nužnosti brige za prirodu i sve što raste u njoj. Upoznavanjem svoga ali i tuđeg grada, države, kulture, običaja i jezika, djeca su spoznala važnost očuvanja i važnost zaštite istog.

Djeca su razvila svijest da su ljudi međusobno slični, ali i da je svatko jedinstven. Svjesni su tjelesnih razlika, razlika u kulturnoj pripadnosti, različitim interesima. Te sličnosti prihvaćaju a razlike poštuju.

Pomaganje onima kojima je pomoć potrebna te razvoj empatije također je jedan od segmenata koji su djeca usvojila.                                                                                         Dječji vrtić Bukovac, Zagreb

                                                                                  Blaženka Videc, odgojitelj i Lidija Lukač, odgojitelj