Piškotki in zasebnost

S ciljem izboljšanja in lažjega brskanja po spletnih straneh uporabljamo piškotke za spremljanje obiskanosti.

Več informacij si preberite na strani Piškotki.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.

Ne strinjam seStrinjam se

S nama u školskoj godini 2023./2024.

Dječji vrtići / škole

Svi vrtići , koji žele sudjelovati u projektu, mogu ispuniti prijavnicu.

Roditelji

Želite da i vaše dijete sudjeluje u međunarodnom projektu? Projekt »Pomahajmo v svet«

predstavite odgojiteljici ili stupite u kontakt s nama. Potruditi ćemo se da i vaš vrtić sljedeću školsku godinu mahne u svijet.

Certifikat

Vzorec certifikata "Strpen vrtec" 

Certifikat

KOČA PRI ČAROVNICI - Dežela pravljic in domišljije - Olimje

1. OSNIVANJE STRUČNOGA  TIMA "TOLERANTAN VRTIĆ" 

 

Stručni tim usmjerava sve aktivnosti , koje će se provoditi u vrtiću/školi u okviru  projekta "Pomahajmo v svet" (u nastavku Projekt) i s time  dobivanje  naziva "Tolerantan vrtić ".

Ravnatelj/ica / Direktor/ica vrtića/škole bira stručne djelatnike s dovoljnim stručnim znanjem, koji će im omogućiti provesti Projekt po unaprijed predviđenim koracima.

Struktura stručnoga  tima:

-          predstavnik/ca odgojitelja/ica (mentor/ica),

-          predstavnik/ca pomagača/ica odgojitelja/ica

-          drugi zaposleni (ravnatelj/ica, itd.),

-         predstavnici FINI zavoda: Kaja Kink i/ili Andreja Majnar (prate  i/ili usmjeravaju  stručni tim do uspješno provedenog projekta, koji  vodi do častnoga naziva "Tolerantan vrtić")

 

2. PLAN RADA

 

Na temelju praćenja, dogovora i planiranja stručni tim odredi prioritetne aktivnosti koje će se provoditi u vrtiću.Teme aktivnosti smo unaprijed odredili  u  FINI zavodu, a svaki  vrtić  moći će si samostalo izabrati način izvođenja i predstavljanja pojedinačnih "prstiju", u koje će biti potrebno uložiti veliku količinu  stvaralaštva, kreativnosti i prije svega slušanja djetetovih želja i prijedloga.

Za svaku aktivnost smo pripremili kratkoročne ciljeve (Pet prstiju), koje će biti potrebno postići tijekom izvođenja programa. Dugoročni cilj je prije svega briga za socijalnu pravednost. 

 

3. PROVEDBA SVIH SUSRETA

 

Vrtić, koja sudjeluje u Projektu dobiva unaprijed pripremljene teme (Pet prstiju) izvođenja svih javljanja, koje je stručni tim na temelju opažanja i dogovaranja brižno planirao. Svaki prst se provodi u sudjelovanju s djecom.

 

4. OCJENJIVANJE POJEDINIH KORAKA 

 

Praćenje i ocjenjivanje "Kratkoročnih ciljeva (Pet prstiju)", omoguća mogućnost trenutačnog provjeravanja, ispunjavanja i predlaganja novih rješenja.

Član stručnoga  tima (mentor) nakon zaključka svakoga "prsta" napiše evaluaciju, u kojoj morajo biti vidljivi svi očekivani rezultati javljanja, koje smo unaprijed pripremili u FINI zavodu Radeče (Pet prstiju).

 

5. RAD PREMA KURIKULUMU

 

Rad prema kurikulumu za vrtiće znači stručnu podlogu za rad u  vrtićima i za dostizanje  odgovarajuće razine kvalitete predškolskog odgoja  u vrtićima/školama važna je provedba u praksi ili takozvani izvedbeni kurikulum.

Veću pozornost potrebno je usmjeriti:

-          uzimanju u obzir  razlika (s obzirom  na spol, socijalno i   kulturno porijeklo, svjetovni nazor…) i stvaranju uvjeta za njihovo izražavanje.

-          Uzimanju u obzir načela različitosti i multikulturalizam na razini izbora sadržaja, aktivnosti i materijala, koje djeci omogućavaju iskustva i spoznaje o različitosti svijeta (stvari, ljudi, kultura).

 

6. INFORMIRANJE I SUDJELOVANJE S MEDIJIMA

 

Informacije i primjeri dobre prakse razmjenjuju se  među vrtićima u Hrvatskoj i drugim državama u Europi i svijetu. Vrtići o svojem radu na Projektu informiraju  također i  medije, prije svega radi   osvještavanja stanovnika , da je tolerancija  vrijednost, koja bogati život svih.

 

 

 

PRIDOBIVANJE  ČASTNOGA  NAZIVA  "TOLERANTAN VRTIĆ" 

 

S pridruživanjem  Projektu  vrtići/škole se obvezuju na  sudjelovanje pri oblikovanju i građenju  "Tolerantnog vrtića" kao načina života.

Zauzimaju se za podizanje multikulturalne svijesti, prihvaćanju svih običaja i utjecaj na širu populaciju, koja bi mogla  pripomoći tolerantnijoj okolini.

Naziv "Tolerantan vrtić" odražava  svijest za prihvaćanje razlika,  jer je djeci potrebno pokazati da smo svi između sebe jednaki i jednako vrijedni.

 

Vrtiću/školi, koja provede svih 6 koraka i pri tome dosegne vidljive rezultate u poboljšanju međusobnih odnosa, se na kraju školske godine dodijeli častno međunarodno priznanje i zastava   "Tolerantan vrtić".