Piškotki in zasebnost

S ciljem izboljšanja in lažjega brskanja po spletnih straneh uporabljamo piškotke za spremljanje obiskanosti.

Več informacij si preberite na strani Piškotki.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.

Ne strinjam seStrinjam se

S nama u školskoj godini 2023./2024.

Dječji vrtići / škole

Svi vrtići , koji žele sudjelovati u projektu, mogu ispuniti prijavnicu.

Roditelji

Želite da i vaše dijete sudjeluje u međunarodnom projektu? Projekt »Pomahajmo v svet«

predstavite odgojiteljici ili stupite u kontakt s nama. Potruditi ćemo se da i vaš vrtić sljedeću školsku godinu mahne u svijet.

Certifikat

Vzorec certifikata "Strpen vrtec" / "Strpna šola"

Certifikat

KOČA PRI ČAROVNICI - Dežela pravljic in domišljije - Olimje

1. OSNIVANJE STRUČNOGA  TIMA "TOLERANTAN VRTIĆ"/"TOLERANTNA ŠKOLA"

 

Stručni tim usmjerava sve aktivnosti , koje će se provoditi u vrtiću/školi u okviru  projekta "Pomahajmo v svet" (u nastavku Projekt) i s time  dobivanje  naziva "Tolerantan vrtić "/"Tolerantna  škola".

Ravnatelj/ica / Direktor/ica vrtića/škole bira stručne djelatnike s dovoljnim stručnim znanjem, koji će im omogućiti provesti Projekt po unaprijed predviđenim koracima.

Struktura stručnoga  tima:

-          predstavnik/ca odgojitelja/ica (mentor/ica),

-          predstavnik/ca pomagača/ica odgojitelja/ica

-          drugi zaposleni (ravnatelj/ica, itd.),

-         predstavnici FINI zavoda: Kaja Kink i/ili Andreja Majnar (prate  i/ili usmjeravaju  stručni tim do uspješno provedenog projekta, koji  vodi do častnoga naziva "Tolerantan vrtić"/"Tolerantna škola")

 

2. PLAN RADA

 

Na temelju praćenja, dogovora i planiranja stručni tim odredi prioritetne aktivnosti koje će se provoditi u vrtiću/školi.Teme aktivnosti smo unaprijed odredili  u  FINI zavodu, a svaki  vrtić/škola  moći će si samostalo izabrati način izvođenja i predstavljanja pojedinačnih "prstiju", u koje će biti potrebno uložiti veliku količinu  stvaralaštva, kreativnosti i prije svega slušanja djetetovih želja i prijedloga.

Za svaku aktivnost smo pripremili kratkoročne ciljeve (Pet prstiju), koje će biti potrebno postići tijekom izvođenja programa. Dugoročni cilj je prije svega briga za socijalnu pravednost. 

 

3. PROVEDBA SVIH SUSRETA

 

Vrtić/škola, koja sudjeluje u Projektu dobiva unaprijed pripremljene teme (Pet prstiju) izvođenja svih javljanja, koje je stručni tim na temelju opažanja i dogovaranja brižno planirao. Svaki prst se provodi u sudjelovanju s djecom.

 

4. OCJENJIVANJE POJEDINIH KORAKA 

 

Praćenje i ocjenjivanje "Kratkoročnih ciljeva (Pet prstiju)", omoguća mogućnost trenutačnog provjeravanja, ispunjavanja i predlaganja novih rješenja.

Član stručnoga  tima (mentor) nakon zaključka svakoga "prsta" napiše evaluaciju, u kojoj morajo biti vidljivi svi očekivani rezultati javljanja, koje smo unaprijed pripremili u FINI zavodu Radeče (Pet prstiju).

 

5. RAD PREMA KURIKULUMU

 

Rad prema kurikulumu za vrtiće/škole znači stručnu podlogu za rad u  vrtićima/školama i za dostizanje  odgovarajuće razine kvalitete predškolskog odgoja  u vrtićima/školama važna je provedba u praksi ili takozvani izvedbeni kurikulum.

Veću pozornost potrebno je usmjeriti:

-          uzimanju u obzir  razlika (s obzirom  na spol, socijalno i   kulturno porijeklo, svjetovni nazor…) i stvaranju uvjeta za njihovo izražavanje.

-          Uzimanju u obzir načela različitosti i multikulturalizam na razini izbora sadržaja, aktivnosti i materijala, koje djeci omogućavaju iskustva i spoznaje o različitosti svijeta (stvari, ljudi, kultura).

 

6. INFORMIRANJE I SUDJELOVANJE S MEDIJIMA

 

Informacije i primjeri dobre prakse razmjenjuju se  među vrtićima/školami u Sloveniji i drugim državama u Europi i svijetu. Vrtići/škole o svojem radu na Projektu informiraju  također i  medije, prije svega radi   osvještavanja stanovnika , da je tolerancija  vrijednost, koja bogati život svih.

 

 

 

PRIDOBIVANJE  ČASTNOGA  NAZIVA  "TOLERANTAN VRTIĆ" / "TOLERANTNA ŠKOLA"

 

S pridruživanjem  Projektu  vrtići/škole se obvezuju na  sudjelovanje pri oblikovanju i građenju  "Tolerantnog vrtića"/"Tolerantne škole"  kao načina života.

Zauzimaju se za podizanje multikulturalne svijesti, prihvaćanju svih običaja i utjecaj na širu populaciju, koja bi mogla  pripomoći tolerantnijoj okolini.

Naziv "Tolerantan vrtić"/"Tolerantna škola" odražava  svijest za prihvaćanje razlika,  jer je djeci potrebno pokazati da smo svi između sebe jednaki i jednako vrijedni.

 

Vrtiću/školi, koja provede svih 6 koraka i pri tome dosegne vidljive rezultate u poboljšanju međusobnih odnosa, se na kraju školske godine dodijeli častno međunarodno priznanje i zastava   "Tolerantan vrtić"/ "Tolerantna škola".