Piškotki in zasebnost

S ciljem izboljšanja in lažjega brskanja po spletnih straneh uporabljamo piškotke za spremljanje obiskanosti.

Več informacij si preberite na strani Piškotki.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.

Ne strinjam seStrinjam se

IZŠLA JE NOVA SLIKANICASlikanica ENIA POTUJE - PRI PRIJATELJICI LI JUAN

ZAPISANA JE V OBLIKI SLIKOPISA.


Kupite jo lahko TUKAJ.

Z nami v šolskem letu 2020/2021

Vrtci

Vsi vrtci, ki želite sodelovati v projektu, lahko izpolnite prijavnico.

Starši

Želite, da tudi vaš otrok sodeluje v mednarodnem projektu? Projekt "Pomahajmo v svet" predstavite vzgojiteljici ali pa stopite v kontakt z nami. Potrudili se bomo, da bo tudi vaš vrtec naslednje šolsko leto pomahal v svet.

Certifikat

Vzorec certifikata "Strpen vrtec" 

Certifikat

KOČA PRI ČAROVNICI - Dežela pravljic in domišljije - Olimje

NOVA OBVESTILA

 Prijave za sodelovanje pri projektu "Pomahajmo v svet" in "Pomahajmo po Sloveniji", za šolsko letu 2020/2021, bodo potekala od januarja 2020 do junija 2020. S tem bomo vrtcem in šolam omogočili pravočasno zagotovitev sodelovanja in primerne partnerje.


5.6.2020 - 6. MEDNARODNA KONFERENCA PROJEKTA "POMAHAJMO V SVET"

Koraki do "Strpnega vrtca"

1. USTANOVITEV STROKOVNEGA TIMA "STRPNEGA VRTCA"

 

Strokovni tim usmerja vse aktivnosti, ki se bodo izvajale v vrtcu v okviru projekta "Pomahajmo po Sloveniji" (v nadaljevanju Projekt) in s tem pridobitev naziva "Strpen vrtec".

Ravnatelj/ica / Direktor/ica vrtca izbere strokovne delavce z zadostnim strokovnim znanjem, ki jim bo omogočal izpeljati Projekt po vnaprej predvidenih korakih.

Struktura strokovnega tima:

-          predstavnik/ca vzgojiteljev/ic (mentor/ica),

-          predstavnik/ca pomočnikov/ic vzgojiteljev/ic,

-          drugi zaposleni (ravnatelj/ica, ipd.),

-         predstavnici FINI zavoda: Kaja Kink in/ali Andreja Majnar (spremljata in/ali usmerjata strokovni tim do uspešno izpeljanega projekta, ki vodi do častnega naziva "Strpen vrtec")

 

2. NAČRT DELA

 

Na podlagi opazovanj, dogovorov in načrtovanj strokovni tim določi prioritetne aktivnosti, ki jih boste izvajali v vrtcu. Teme aktivnosti smo vnaprej določili v FINI zavodu, vsak vrtec pa si bo lahko samostojno izbral način izvajanja in predstavitve posameznih "prstov", v katero bo potrebno vložiti veliko mero ustvarjalnosti, kreativnosti in predvsem poslušanja otrokovih želja in predlogov.

Za vsako aktivnost smo pripravili kratkoročne cilje (Pet prstov), katere bo potrebno doseči tekom izvajanja programa. Dolgoročni cilj pa je predvsem skrb za socialno pravičnost.

 

3. IZVEDBA VSEH SREČANJ

 

Vrtec, ki sodeluje pri Projektu dobi vnaprej pripravljene teme (Pet prstov) izvajanja vseh javljanj, katere bo strokovni tim na podlagi opazovanj in dogovorov skrbno načrtoval. Vsak "prst"se izvede v sodelovanju z otroki. 

 

4. OCENJEVANJE POSAMEZNIH KORAKOV

 

Spremljanje in ocenjevanje "Kratkoročnih ciljev (Pet prstov)", omogoča možnost sprotnega preverjanja, izpopolnjevanja in predlaganja novih ustvarjalnih rešitev.

Član strokovnega tima (mentor) po zaključku vsakega "prsta" napiše evalvacijo, v kateri morajo biti razvidni vsi pričakovani rezultati javljanj, ki smo jih vnaprej pripravili v FINI zavodu Radeče (Pet prstov).

 

5. DELO PO KURIKULUMU

 

Delo po kurikulumu za vrtce pomeni strokovno podlago za delo v vrtcih in je za doseganje ustrezne ravni kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih pomembna izpeljava v prakso oz. tako imenovani izvedbeni kurikulum.

Večjo pozornost je potrebno nameniti:

-          Upoštevanju skupinskih razlik (glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor…) in ustvarjanju pogojev za njihovo izražanje.

-          Upoštevanju načela različnosti in multikulturalizma na ravni izbora vsebin, dejavnosti in materialov, ki naj otrokom omogočajo izkušnje in spoznanja o različnosti sveta (stvari, ljudi, kultur).

 

6. OBVEŠČANJE IN SODELOVANJ Z MEDIJI

 

Informacije in primeri dobre prakse potekajo med vrtci v Sloveniji. Vrtci o svojem delu pri Projektu obveščajo tudi medije, predvsem zaradi osveščanja prebivalcev, da je strpnost vrednota, ki bogati življenje vseh.

 

 

 

PRIDOBITEV ČASTNEGA NAZIVA  "STRPEN VRTEC" 

 

S pridružitvijo k Projektu, se vrtci obvežejo za sodelovanje pri oblikovanju in graditvi "Strpnega vrtca" kot načina življenja.

Zavzemajo se za dvigovanje multikulturne zavesti, sprejemanje vseh običajev in vplivanje na širšo populacijo, ki naj bi pripomogla k strpnejšem okolju.

Naziv "Strpen vrtec" odraža ozaveščanje za sprejemanje drugačnosti, kajti otrokom je potrebno pokazati, da smo vsi med seboj enaki in enakovredni.

 

Vrtec, ki izpelje vseh 6 korakov in pri tem doseže opažene rezultate v izboljšanju medsebojnih odnosov, se ob koncu šolskega leta podeli častno mednarodno priznanje in zastava "Strpen vrtec".