Piškotki in zasebnost

S ciljem izboljšanja in lažjega brskanja po spletnih straneh uporabljamo piškotke za spremljanje obiskanosti.

Več informacij si preberite na strani Piškotki.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.

Ne strinjam seStrinjam se

Vrtci in šole

Vse vzgojno izobraževalne institucije, ki želite sodelovati v projektu, lahko izpolnite prijavnico.

Starši

Želite, da tudi vaš otrok sodeluje v mednarodnem projektu? Projekt "Pomahajmo v svet" predstavite vzgojiteljici ali pa stopite v kontakt z nami. Potrudili se bomo, da bo tudi vaš vrtec naslednje šolsko leto pomahal v svet.

IZŠLA JE NOVA SLIKANICASlikanica ENIA POTUJE - PRI PRIJATELJICI LI JUAN

ZAPISANA JE V OBLIKI SLIKOPISA.


Kupite jo lahko TUKAJ.

KOČA PRI ČAROVNICI - Dežela pravljic in domišljije - Olimje

Seminarji in posveti

9. MEDNARODNA SPLETNA KONFERENCA PROJEKTA "POMAHAJMO V SVET"

7.12.2022 8:24:13

V FINI zavodu smo se odločili, da tudi 9. mednarodno konferenco projekta "Pomahajmo v svet" izpeljemo v obliki webinarja. 

 

Osrednja tema 9. mednarodne spletne konference projekta “Pomahajmo v svet” je INTEGRACIJA OTROK PRISELJENCEV, kjer bomo prisluhnili zanimivim, poučnim in strokovnim predavanjem:
dr. Kristijan Musek Lešnik, Doc. dr. sc. Ana Širanović, Prof. dr. Mateja Sedmak in Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik.

 

Gostja letošnje konference bo tudi izredna prof. Mirta Vernice iz University of Urbino (Italija). 

 
 
Spletna konferenca bo potekala od 18. 4. 2023 do 21. 4. 2023,
od 16.00 do 18.00.


GOSTUJOČI PREDAVATELJI
 

Spodbujanje blagostanja otrok (dr. Kristijan Musek Lešnik)

Dr. Kristijan Musek Lešnik je psiholog, avtor, prevajalec in urednik več kot 50 priročnikov, knjig in drugih publikacij na področju vzgoje in izobraževanja. Je predavatelj predmetov s področja psihologije in predstojnik Centra za pozitivno psihologijo na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in tehnologijo Univerze na Primorskem.  Kristijan Musek Lešnik je med drugim namestnik predsednika Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje in predsednik Komisije za posebne potrebe Strokovnega sveta. Prepričan, da bi bil slovenski šolski sistem lahko veliko bolj prijazen do učiteljev, vzgojiteljev, učencev in staršev, si že vrsto let prizadeva za njegovo izboljšanje.

 

Dobre in slabe prakse vključevanja priseljenih otrok v Sloveniji – izkušnje iz seminarjev za kolektive slovenskega šolskega sistema v okviru projekta Le z drugimi smo 2016-2021 (Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik)

Mirjam Milharčič Hladnik je znanstvena svetnica na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. Je tudi
izredna profesorica, ki predava na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Novi Gorici ter tujih univerzah,
predvsem v Nemčiji in na Norveškem. Po izobrazbi je sociologinja, ki se ukvarja s sociologijo
izobraževanja in migracijskimi ter ženskimi študijami. V okviru sociologije se ukvarja s politiko šolskih
reform, državljansko vzgojo ter človekovimi pravicami, v zadnjem času v kontekstu integracije
migrantov.

 
»Otrokosrediščni pogled na vključevanje priseljenih otrok v slovenske vrtce/šole in družbo« (Prof. dr. Mateja Sedmak, Znanstvena svetnica, Slovenija)


 
Podrška inkluziji djece izbjeglica u osnovnu školu – iskustva iz prakse (Doc. dr. sc. Ana Širanović, Hrvaška) PREDAVANJE V HRVAŠKEM JEZIKU

Ana Širanović je docentka na oddelku za pedagogiko Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu. Na fakulteti poučuje predmete s področja kritičnih in medkulturnih študij.Njeno znanstveno-raziskovalno delo je trenutno usmerjeno predvsem v pravice otrok beguncev in LGBT otrok ter mladih v VIZ.

 

 Bilingual education in children with a neurodevelopmental disorder (izredna prof. Mirta Vernice) PREDAVANJE V ANGLEŠKEM JEZIKU
 
 
 
 

Po podatkih Statističnega urada RS je v šolskem letu 2019/2020 vrtec v Sloveniji obiskovalo 5.253 otrok, ki so tuji državljani (dečki: 2.773, deklice: 2.480). Večina (4.636) jih je bila iz Evrope (Bosna in Hercegovina: 2.654; Kosovo: 683; Severna Makedonija: 517). Osnovnošolski programi je v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo 11.860 tujih državljanov, velika večina (11.337) jih je prihajala iz Evrope (Bosna in Hercegovina: 5.497; Kosovo: 2.230; Severna Makedonija: 1.263) (https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/0952551S.PX).

 

Tokratni seminar bo namenjen predvsem praktičnim, konkretnim in uporabnim vsebinam, ki jih boste lahko uporabili pri svojemu strokovnemu delu.

 

Država bi morala zagotoviti enakost izhodišč v izobraževanju – ustrezne materialne pogoje in druge okoliščine, pomembne za posameznika. Potreben je predvsem večji poudarek na krepitvi kompetenc učiteljev in učiteljic za delo z otroki z migrantskim ter begunskim ozadjem, zato bi se moral zasnovati nov učni načrt, s posluhom za različne kulture in jezike ter odražati potrebo po poznavanju in razumevanju drugih držav. (M. Sedmak, 2022).

 

Iz številnih študij izhaja, da lahko pomanjkanje usposabljanja, s katerimi bi se učitelji pripravili na upravljanje in vodenje večkulturnega razreda, povzroča težave, kot je »poklicna tesnoba« (e.g. Gay and Howard, 2000; Dubbeld et.al., 2021). Učiteljem je potrebno omogočiti, da bodo lahko razvili lokalne prakse za svoje lokalne okoliščine, ter s tem pomagali zmanjšati tveganja poklicne tesnobe, okrepili samozavest in zagotovili opolnomočeno učno okolje za učence, kar je cilj v današnjem času (M. Sedmak, 2022). We are like a box of crayons, each of us unique, but when we get together, the picture is complete. (unknown)

 
 
 

* Časovni obseg Webinarja bo 8 ur, katerega bomo razdelili na 4 dni po 2 uri (18. 4. 2023 - 21. 4. 2023). Vsak dan se nam bo pridružil en strokovnjak, s katerim boste po končanem predavanju imeli tudi možnost razprave.

 

* Z udeležbo na konferenci boste pridobili potrdilo o udeležbi na izobraževanju, ki ga lahko v skladu s smernicami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predložite za napredovanje v nazive. 

 

 

 

Polna kotizacija znaša 80,00 € (cena z DDV).
Za aktivne sodelavce znaša kotizacija 65,00 € (cena z DDV).

 

Aktiven sodelavec - strokovni delavec katerega strokovni članek/plakat bomo izdali v mednarodnem zborniku ali mednarodnem časopisu.

 

 

 

MOŽNOST AKTIVNEGA SODELOVANJA

 

NOVOSTV FINI zavodu Radeče smo se odločili, da bomo letos prvič ponudili možnost sodelovanja s strokovnim prispevkom tudi tistim strokovnim delavcem ki niste nikoli sodelovali pri mednarodnem projektu »Pomahajmo v svet«.

K aktivnemu sodelovanju vabimo:

 •          vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev,

•          učitelje osnovnih šol in drugih vzgojno izobraževalnih zavodov,

•          svetovalne in strokovne delavce v vrtcih, osnovnih šolah in drugih VIZ, 

•          pedagoške vodje vrtcev pri osnovnih šolah in pomočniki/ce ravnateljev/ic,

•          ravnateljice in ravnatelje vrtcev in šol.

 

TERMINSKI NAČRT:

  • do 27. 1. 2023 zbiramo prijave za aktivno sodelovanje,
  • 28. 2. 2023 zadnji rok za oddajo referata,
  • 28. 2. 2023 zadnji rok za oddajo fotografije plakata.
 
 

 

 

 

KOTIZACIJA vključuje:

- predavanje dr. Kristijan Musek Lešnik iz Slovenije 

- predavanje Prof. dr. Mateja Sedmak, Znanstvena svetnica iz Slovenije

- predavanje Doc. dr. sc. Ana Širanović iz Hrvaške

- predavanje Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik iz Slovenije
- predavanje Mirta Vernice prof. iz Italije

- 9. mednarodni zbornik strokovnih referatov v elektronski obliki na USB ključku

- potrdilo o udeležbi na mednarodni konferenci

- ves promocijski material bo pred konferenco vsak udeleženec prejel po pošti

- predavanja referatov iz praks

-  kratka predstavitev plakatov

 
 

Pomembno:

Stroški odpovedi udeležbe (odpoved je veljavna, če pride v pisni obliki ali po e-pošti):

·        0 % vrednosti kotizacije, če poskrbite za nadomestnega udeleženca,

·        20 % vrednosti kotizacije, če odpoved prispe najmanj 7 dni pred pričetkom programa,

·        50 % vrednosti kotizacije, če odpoved prispe najmanj 2 dneva pred pričetkom programa,

·       100 % vrednosti kotizacije, če ni predhodne odpovedi udeležbe oz. umika prijave.

 

 

 

 

 
 

Prijavnica tukaj.PARTNERJI SPLETNE KONFERENCEOznake: musek, integracija priseljencev, mednarodna konferenca, Mateja Sedmak, Ana Širanović, Mirjam Milharčič Hladnik, Mirta Vernice, priseljenci, tujejezični otroci, trend priseljevanja